بایگانی ماهانه: نوامبر 2018

قالب دایکاست چیست?

قالب دایکاست چیست

قالب دایکاست چیست؟ قالب دایکاست چیست، قالب دایکاست چیست، دایکاست یا ریخته‌گری تحت فشار عبارت است از روش تولید قطعه از طریق تزریق فلز مذاب و تحت فشار به درون قالب. روش دایکاست از این نظر که در آن فلز مذاب به درون حفره‌ای به شکل قطعه ریخته شده و پس از سرد شدن قطعه […]

قالب سازی دایکاست

قالبسازی دایکاست

قالب سازی دایکاست عبارت است یک قالب دائمی فلز ی بر روی یک ماشین ریخته گری تحت فشار که برای تولید قطعات ریختگی تحت فشار بکار می رود… …هدایت کردن فلز مذاب به درون حفره قالب توسط کانالهایی انجام می گیرد که به آن سیستم مدخل تزریق – راهگاه – گلویی گفته می شود . هر قالب […]