بایگانی ماهانه: اکتبر 2019

مزایا و معایب قالب تزریق پلاستیک راهگاه گرم (هات رانر) و راهگاه سرد

مزایا و معایب قالب تزریق پلاستیک راهگاه گرم (هات رانر) و راهگاه سرد

عمل قالب ریزی تزریق پلاستیک به اواخر قرن نوزدهم باز می گردد و از آن زمان ، این روند به همراه فناوری پیشرفت کرده و به فرایند اساسی ساخت امروزی تبدیل شده اند. سیستم های راهگا گرم که به انگلیسی Hot Runner هم مانند تمام تکنولوژی های دیگر دارای مزایا و معایبی هستند در این […]

انتخاب مواد پلاستیک مناسب برای قالب تزریق پلاستیک

انتخاب مواد پلاستیک مناسب برای قالب تزریق پلاستیک محصول شما می تواند تفاوت زیادی در هزینه و کیفیت ایجاد کند. در اینجا چند جدول تصویری و دستورالعمل اساسی ارائه شده است! با داشتن حق انتخاب بیش از ۸۵ هزار نوع پلاستیک قالب تزریقی ، فقط می توانید تصور کنید که طراحان محصول ، کارآفرینان و […]